wtędy

ciało do spadania z mostu
ciele
tłumok
znaleźli go w popradzie