wtędy

nigdzie zatrzymane nigdy
już nadgryzione
przyszły krowom nogi