wtędy

tó przez nigdy wyzwolone
tu przez teraz przygarnięte