wtędy

wiele ran ciętych i kłótych
ptaki brudzą zdania