wtędy

unosi się wół klamka
królewna umyta przez okno