wtędy

skazany na także
zakuty w gdyby
otoczony przez jeszcze
w już zamieniony